Aanpak

1. We bieden yoga & meditatie & pranayama workshops

2. We helpen hulpverleners

3. We monitoren trainings door hulpverleners

Voor deze workshops werken we nauw samen en in overleg met lokale experten en zorgverleners. De yoga, pranayama- en meditatieworkshops gaan door in safe spaces (bijvoorbeeld veilige plekken in vluchtelingenkampen, safe-houses, tijdelijke woonfaciliteiten na natuurrampen, etc)